fbpx

✔ Gratis verzending vanaf 75,-

Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden*

Advies op maat

✔ Gratis verzending vanaf 75,-

Privacyverklaring

Privacyverklaring

OVER ONS PRIVACYBELEID

Bij Mijn Deurbeslag verwerken wij jouw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij gaan zorgvuldig en met oog voor privacy om met deze informatie en wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden en delen de gegevens niet met partijen van derden, tenzij de partijen in kwestie in deze privacyverklaring vermeld zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mijn Deurbeslag. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/02/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid beschrijven wij welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

In het kader van transparantie leggen wij ook uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik van derden beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens onderaan ons privacybeleid.

DE GEGEVENS DIE WIJ VAN ONZE KLANTEN VERWERKEN ZIJN:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Postcode
  • Telefoonnummer
  • NAM Registratienummer

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen:

  • Op welke wijze wij jouw gegevens verwerken.
  • Waar wij deze (laten) opslaan.
  • Welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

KLAVIYO

Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het ontvangen en zenden van e-mails voor de webwinkel ondersteund. Onder andere bevestigingsmails, “no-reply’ e-mails, webformulieren en enquetes die je ontvangt van onze website worden verzonden via de servers van Klaviyo. Ook Klaviyo zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Als je het er niet mee eens bent dat wij jou persoonlijke of zakelijke e-mails sturen, kan je onderaan elke verzonden mail klikken op de “unsubscribe” link. Je zult hierna geen nieuwe e-mails meer ontvangen van Mijn Deurbeslag, of van Klaviyo. Let wel op: dit kan de functionaliteit van onze website voor jou verminderen. Om onder andere bij te houden of de verzonden e-mails worden gelezen of geopend, maakt Klaviyo gebruik van cookies en andere internettechnologieën. Klaviyo behoudt zich het recht om deze gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Om deze gegevens met derden te delen is ook hier uw expliciete toestemming benodigd.

OUTLOOK

Wij gebruiken de mailingsservices van Microsoft Outlook voor ons zakelijke en particuliere e-mailverkeer. Deze partij heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft nooit toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer als vertrouwelijk.

PAYMENT PROCESSORS:

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van het betaalplatform (payment processors) Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Ook Mollie heeft passende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens voldoende te beschermen. Mollie heeft geen toestemming om jouw gegevens met partijen van derden te delen en Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

ALGEMEEN DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening te verbeteren en wij gebruiken jouw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden ook niet met derden gedeeld. Tenzij je hiervoor expliciet toestemming geeft, hebben wij niet het recht om persoonsgegevens te delen met derden, of om na de dienstverlening nog contact met jou op te nemen.

Wij gebruiken deze informatie wel om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Partijen van derden zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van de gegevens in kwestie. Jouw gegevens worden nooit langer dan 90 dagen bewaard indien je geen toestemming geeft voor een uitzondering.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Sommige gegevens worden door ons systeem automatisch verzameld. Denk bijvoorbeeld aan jouw gebruikte webbrowser, besturingssysteem of IP-adres. Deze gegevens zijn volgens de Nederlandse wet geen persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie ook expliciet om onze dienstverlening te verbeteren.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

Het kan voorkomen dat Mijn Deurbeslag tijdens een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek verplicht wordt om gegevens te delen met partijen van derde. In deze situaties zijn wij gedwongen om jouw gegevens te delen maar wij zullen ons hier altijd tegen verzetten tenzij hier geen mogelijkheid voor is.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek en op grond van wettelijke, administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Daarentegen hebben medewerkers van Mijn Deurbeslag geen recht meer om jouw gegevens te bekijken.

JOUW RECHTEN

Dankzij Nederlandse en Europese privacywetgeving heb je bepaalde eigendomsrechten over jouw persoonsgegevens. Hieronder zullen wij duidelijk maken om welke rechten dit gaat en hoe deze rechten toegepast worden. Ook leggen wij uit hoe je actie kunt ondernemen als je vermoedt dat jouw rechten worden geschonden. Om misbruik van gegevens te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou, via ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou altijd vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, als je een vergeetverzoek indient, administreren wij alleen geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

Ten alle tijden heb jij het recht om de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben en gebruiken voor administratieve doeleinden, in te zien. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@mijndeurbeslag.nl, waarna je binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Bij goedkeuring van jouw aanvraag sturen wij een e-mail met een kopie van alle persoonsgegevens die wij, of onze partners, tijdens de dienstverlening hebben gebruikt. Wij vermelden ook onder welke categorie wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op jou betrekking hebben, te laten aanpassen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@mijndeurbeslag.nl, waarna je binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Bij goedkeuring van het verzoek vragen wij om jouw aangepaste gegevens en sturen wij een e-mail naar het bij ons bekende adres met de nieuwe gegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@mijndeurbeslag.nl, waarna je binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@mijndeurbeslag.nl, waarna je binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Helaas kunnen wij in de meeste gevallen de dienstverlening niet langer voortzetten na een overdraging omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Mijn Deurbeslag. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij ons webadres en onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Deze verwerker is verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens, als je hiervoor een verzoek indient.

GOOGLE ADS

Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en zoektermen en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij hebben ten allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Als er een wijziging plaatsvindt die gevolgen heeft voor onze omgang met jouw persoonsgegevens dan informeren wij jou hierover per e-mail. Ben je het niet eens met deze wijziging? Neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

CONTACTGEGEVENS

Mijn Deurbeslag
De Meern, Nederland
Info@mijndeurbeslag.nl

Shopping cart
De waardering van www.mijndeurbeslag.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 53 reviews.
0 Wishlist
0 items Cart
My account